Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 60/22 Luksemburg, 7 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie C-249/21 Fuhrmann-2.

Umowa zawarta przy użyciu środków elektronicznych mówi o skuteczności umowy między konsumentem, a przedsiębiorcą, pod warunkiem, że konsument rozumie jednoznacznie, na podstawie samej treści sformułowania umieszczonego na przycisku zamówienia, że z chwilą kliknięcia w ten przycisk powstanie po jego stronie obowiązek zapłaty. Z treści dyrektywy 2011/83 wynika, że to przycisk lub podobna funkcja powinny zawierać takie sformułowanie, aby w chwili złożenia zamówienia konsument jest w stanie przyznać, że czynność ta wiąże się z powstaniem obowiązku zapłaty.

Wyrok dostępny na stronie: https://curia.europa.eu/juris/…