Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze zestawienie transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 r. Polska na członkostwie zyskała ponad 151 miliardów euro.

Dokładne saldo wynosi 151 934 689 911 EURO, będące różnicą transferów z Unii Europejskiej na kwotę 228 421 264 446 EURO a składką członkowską Polski na kwotę 76 298 901 891 EURO. Szczegółowa tabela „Transfery listopad 2022” dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska

Tabela finansowa:

Jeżeli chcemy poznać realne efekty i oddziaływanie tych środków możemy odwiedzić wyszukiwarkę projektów prowadzoną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dostępną pod adresem https://mapadotacji.gov.pl/

Narzędzie wskazuje szczegółowo liczbę i zakres dofinansowanych przez Unię Europejską projektów, których liczba (dane na połowę stycznia 2023 r.) wynosi 297 880. Dofinansowane liczone w złotówkach wynosi natomiast 707 412 798 838,87 – pisząc prościej 707 MILIARDÓW ZŁOTYCH.

Najwyższym dofinansowaniem cechuje się projekt „Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice – Maciejów – Sośnica” z kwotą 4 652 614 238,23 zł przy kosztach całkowitych obliczonych na 5 859 779 905,07 zł. Drugim jest „II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru” z kwotą dofinansowania na poziomie 3 601 284 336,83 zł i kosztach całkowitych 5 976 094 461,32 zł. Na trzecim miejscu podium plasuje się projekt „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)” z dofinansowaniem 3 581 234 289,08 zł przy kosztach na kwotę 5 099 384 720,43 zł.

W województwie podlaskim w sumie dofinansowanie uzyskało do dzisiaj 16 454 projektów z dofinansowaniem UE na poziomie 24 880 317 609,97 PLN. Najwyższe dofinansowanie na poziomie 574 050 399,99 zł otrzymał projekt „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity S.A. Etap II„. Drugi jest projekt „Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Łomża Zachód – w. Stawiski” z dofinansowaniem 528 836 086,40 zł, a trzeci „Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo” z dofinansowaniem 495 337 444,50 zł.

Od kilku miesięcy realne wsparcie zostaje wypłacane w ramach czwartej z kolei perspektywy finansowej Unii Europejskiej, w której uczestniczy Polska. W okresie programowania na lata 2021-2027 (+2 lata na rozliczenia) na politykę spójności Polska będzie mieć do dyspozycji kolejne 76 mld EURO (około 350 mld PLN). Kilka dni temu w Białymstoku odbyła się Konferencja inaugurująca program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, w ramach której omówiono zasady wydatkowania przyznanych przez Komisję Europejską województwu kwoty 1,3 mld euro na program regionalny.

Licząc, że cała kwota alokacji zostanie wydana w 100% bilans członkostwa Polski w Unii na koniec 2029 r. może wynosić prawie 230 miliardów EUR.