Autor: server734067-admin

Wyrok Trybunału w sprawie C-400/22 | Conny

Wyrok Trybunału w sprawie C-400/22 | Conny

Zamówienia w Internecie: przycisk zamówienia lub podobna funkcja muszą jasno wskazywać, że klikając w nie, konsument zobowiązuje się do zapłaty. Ten wyrok Trybunału w sprawie C-400/22 | Conny jest bardzo ważny z perspektywy wszystkich konsumentów, ponieważ stwierdza, że zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw…

KE stawia na współpracę instytucji szkolnictwa wyższego. Nowe finansowanie dodatkowych sojuszy europejskich uczelni

KE stawia na współpracę instytucji szkolnictwa wyższego. Nowe finansowanie dodatkowych sojuszy europejskich uczelni

Komisja ogłosiła wyniki zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2024 r. dotyczących inicjatywy „Uniwersytety Europejskie”, która zapewnia wsparcie sojuszom instytucji szkolnictwa wyższego. 14 nowych sojuszy europejskich szkół wyższych przyłączy się do 50 wcześniej wybranych sojuszy, które otrzymają do 14,4 mln euro w ciągu czterech lat. Te 64 sojusze europejskich szkół wyższych obejmują ponad 560 wszelkiego rodzaju instytucji szkolnictwa…

Konkurs: Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2024

Konkurs: Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2024

Konkurs jest adresowany do władz krajowych, regionalnych lub lokalnych oraz partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). MŚP (objęte definicją MŚP), poza formułą PPP, mogą wziąć udział samodzielnie w 6. kategorii konkursu „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”, pod warunkiem, że zgłaszany projekt nie jest podstawową działalnością firmy. Projekt można zgłosić w jednej z sześciu kategorii konkursu: Konkurs odbywa…

Wyrok Trybunału w sprawie C-540/22 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Wyrok Trybunału w sprawie C-540/22 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Delegowani pracownicy ukraińscy: państwo członkowskie, w którym są prowadzone prace może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt. Należy podkreślić, że pracownicy ukraińscy w Polsce, ze względu na wojnę obronną Ukrainy przed rosyjską agresją, obligowani są przepisami, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Podobnie dzieje się w pozostałych państwach Unii Europejskiej,…

Budżet Unii Europejskiej na 2025 r.

Budżet Unii Europejskiej na 2025 r.

Komisja zaproponowała 19 czerwca roczny budżet UE na 2025 r. w wysokości 199,7 mld euro. Uzupełnią go o szacowane na 72 mld euro wypłaty w ramach NextGenerationEU. Ta znaczna pula środków finansowych pomoże UE realizować priorytety polityczne, a przy tym uwzględnia zmiany uzgodnione w toku śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF) w lutym 2024 r. W projekcie…

XVI Seminarium prawne dla biznesu – Dyskusja panelowa związana z 20. rocznicą członkostwa w UE 10 Państw Członkowskich, które przystąpiły do wspólnoty 01.05.2004 r.

XVI Seminarium prawne dla biznesu – Dyskusja panelowa związana z 20. rocznicą członkostwa w UE 10 Państw Członkowskich, które przystąpiły do wspólnoty 01.05.2004 r.

Z okazji dwudziestej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium Prawne dla Biznesu poświęcone analizie i podsumowaniu dwóch dekad rozwoju polskich firm na wspólnym europejskim rynku pt.: „Wyzwania i bariery w handlu zagranicznym polskich przedsiębiorców 20 lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej”. Seminarium odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w…

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami!

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami!

Głosowanie odbyło się 9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00. Frekwencja w Polsce, na statkach i zagranicą wyniosła 40,65%. Oddano 11 829 725 ważnych kart do głosowania. W województwie podlaskim frekwencja wyniosła 37,38% – oddano 334 398 ważnych kart do głosowania. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami wyborów w Polsce podanymi przez Państwową…

„To jest NASZ Parlament – tak naprawdę trzeci ważny szczebel decyzji w naszych sprawach” – wywiad z prof. Anną Doliwa-Klepacką
|

„To jest NASZ Parlament – tak naprawdę trzeci ważny szczebel decyzji w naszych sprawach” – wywiad z prof. Anną Doliwa-Klepacką

Rozmowa Wojciecha Zonia z prof. Anną Doliwa-Klepacką, Kierownikiem Zakładu Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz ekspertką sieci Team EUROPE DIRECT na temat zbliżających się Wyborów do Parlamentu Europejskiego. Pani Profesor, w tym roku mija 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak Pani ocenia te dwie dekady? To był dobrze wykorzystany czas? Przez…

Relacja z konferencji „Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie”, 23-24 maja 2024 r., Gawrych Ruda k. Suwałk

Relacja z konferencji „Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie”, 23-24 maja 2024 r., Gawrych Ruda k. Suwałk

W dniach 23-24 maja 2024 r. miała miejsce konferencja pt. „Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie” w Gawrych Rudzie k. Suwałk. Zgromadziła ok. 50 uczestników – prawników i naukowców z Polski i Litwy. Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Sędziów THEMIS i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego) przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz EUROPE DIRECT…

Prof. dr hab. Maciej Perkowski w programie Obiektyw TVP3 Białystok

Prof. dr hab. Maciej Perkowski w programie Obiektyw TVP3 Białystok

Mówił, że dobrze jest, jeśli europarlamentarzysta dysponuje swoistą atrakcyjnością: intelektualną, behawioralną i tak dalej, bo wtedy zyskuje więcej niż tylko wpływ jednego głosu. Liczba głosów decyduje ostatecznie, kto tym europosłem zostanie. Ludzie myślą często, że kolejność na liście, natomiast kluczowa jest uzyskana ilość głosów.

FILM: WYKORZYSTAJ SWÓJ GŁOS – by inni nie zdecydowali za Ciebie
|

FILM: WYKORZYSTAJ SWÓJ GŁOS – by inni nie zdecydowali za Ciebie

Demokracja to cenny dar. Otrzymaliśmy go od poprzednich pokoleń. Wykorzystaj swój głos w wyborach europejskich 9 czerwca 2024 roku. Prof. dr hab. Maciej Perkowski, kierownik EUROPE DIRECT Podlaskie odpowiada na pytania redaktora Dawida Gajko. Rozmowa dotyczy sieci ED, członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zbliżających się wyborów oraz sporu o Puszczę Białowieską. Rozmowa została nagrana w…

Podsumowanie konferencji “20-lecie Polski i państw bałtyckich w UE – stan obecny i perspektywy”

Podsumowanie konferencji “20-lecie Polski i państw bałtyckich w UE – stan obecny i perspektywy”

27 maja 2024 r. miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „20-lecie Polski i państw bałtyckich w UE – stan obecny i perspektywy”, która odbywała się w formie zdalnej i była skierowana do studentów i doktorantów. Zgromadziła około 40 czynnych uczestników. Organizatorami konferencji byli Koło Naukowe INNOWACJA, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa UwB i EUROPE DIRECT…

Godny uwagi wyrok TSUE w sprawie C-27/23 I Hocinx, dotyczącej równego traktowania w Unii Europejskiej
|

Godny uwagi wyrok TSUE w sprawie C-27/23 I Hocinx, dotyczącej równego traktowania w Unii Europejskiej

Godny uwagi wyrok TSUE w sprawie C-27/23 I Hocinx, dotyczącej równego traktowania w Unii Europejskiej (Komunikat prasowy nr 85/24 Luksemburg, z dnia 16 maja 2024 r.) Zasada równego traktowania zawarta w art. 21 Karty Praw Podstawowych, opiera się m. in. Na zakazie dyskryminacji etnicznej lub społecznej. W wyroku TSUE stwierdził, że obywatel belgijski pracujący w…

Relacja TVP Białystok z Konferencji „Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie”
|

Relacja TVP Białystok z Konferencji „Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie”

Dziękujemy TVP3 Białystok za relację z naszej Konferencji „Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie”, która dobiegła końca kilka godzin temu. Na stronie Wydawcy możemy przeczytać i usłyszeć, że – Polskie sądy borykają się z ogromnymi opóźnieniami w rozpatrywaniu spraw frankowych i rozwodowych. Konieczne są systemowe zmiany, które mogą przyspieszyć procesy sądowe. Ministerstwo Sprawiedliwości już pracuje nad…

ED Podlaskie w ramach Konferencji „Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej”

ED Podlaskie w ramach Konferencji „Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej”

O tym, dlaczego warto być świadomym konsumentem, czy zdrowa żywność to świeża żywność, jak „z głową” robić zakupy i czym są kodeksy dobrych praktyk w branży spożywczej rozmawiali uczestnicy seminarium pt. „Zdrowa żywność – od rekomendacji do samoregulacji”, które zostało zorganizowane przez Fundację Prawo i Partnerstwo na Uniwersytecie w Białymstoku, w ramach projektu „Społeczna percepcja zdrowej…

Zespół ED Podlaskie w służbie europejskiej ochrony Puszczy Białowieskiej

Zespół ED Podlaskie w służbie europejskiej ochrony Puszczy Białowieskiej

Czwartek 16 maja był bardzo intensywny dla EUROPE DIRECT Podlaskie. Wojciech Zoń, dyrektor ds. organizacji, prowadził warsztaty dla uczniów Technikum Leśnego w Białowieży nt. Unii Europejskiej, procesów decyzyjnych (w tym wyborów do Parlamentu Europejskiego), a także kontrowersji związanych m.in. z ochroną środowiska w Unii Europejskiej i dezinformacją. Z kolei prof. Maciej Perkowski, kierownik ED Podlaskie,…

Obszerny wywiad Kierownika Europe Direct Podlaskie w PolskieRadio24.pl w języku ukraińskim Польське радіо для України.
|

Obszerny wywiad Kierownika Europe Direct Podlaskie w PolskieRadio24.pl w języku ukraińskim Польське радіо для України.

Професор Пєрковський закликає не мати жодних комплексів. Україна — велика, густонаселена, багата країна, і це країна, яка саме зараз, у ситуації війни, яка наразі триває, за дуже короткий час, у болісний, жертовний спосіб збудувала цю, можна сказати, національну легенду, — говорить Мацєй Пєрковський. Україна має можливість і сили сформувати команду людей, які напрацюють концепцію адаптації країни…

Czekamy na rozstrzygnięcie TSUE w zakresie zmiany imienia i płci
|

Czekamy na rozstrzygnięcie TSUE w zakresie zmiany imienia i płci

Mimo, że zmiana płci w Unii Europejskiej jest kwestią regulowaną przez prawo poszczególnych państw członkowskich, to UE jako całość wspiera równość i walkę z dyskryminacją na tle płciowym. Do sprawy C-4/23 I Mirin (fikcyjna nazwa) odniósł się rzecznik generalny Jean Richard de la Toura. Opiniował sprawę, w której obywatelka rumuńska posiadająca dwa obywatelstwa (Rumunii  oraz…

Konferencja „Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie”

Konferencja „Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie”

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz EUROPE DIRECT Podlaskie organizują konferencję pt. „Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie”, która będzie miała miejsce w dniach 23-24 maja 2024 r. w Gawrych Rudzie niedaleko Suwałk. Wśród omawianych zagadnień znajdą się przede wszystkim te poświęcone wpływowi nowoczesnych technologii…

Prof. dr hab. Maciej Perkowski gościem w programie Bez Kantów TVP Białystok
|

Prof. dr hab. Maciej Perkowski gościem w programie Bez Kantów TVP Białystok

20 lat Polski w Unii Europejskiej – jaki jest bilans zysków i strat? Bardziej na plus czy na minus? Jaki jest obraz UE odbity w polskim lustrze? Będzie z perspektywy analiz ekonomicznych, przedsiębiorców, trzeciego sektora. Bez Kantów to program TVP z dyskusjami o najważniejszych sprawach w regionie. Gośćmi programu są parlamentarzyści, samorządowcy, urzędnicy, publicyści, naukowcy…

ZAPROSZENIE na: Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. “20-lecie Polski i państw bałtyckich w UE – stan obecny i perspektywy”.

ZAPROSZENIE na: Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. “20-lecie Polski i państw bałtyckich w UE – stan obecny i perspektywy”.

Koło Naukowe “Innowacja”, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Europe Direct Podlaskie mają zaszczyt zaprosić na zdalną Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. “20-lecie Polski i państw bałtyckich w UE – stan obecny i perspektywy”, która odbędzie się 27 maja 2024 roku.

Ważna decyzja Komisji Europejskiej. Zamierza zamknąć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 TUE w odniesieniu do Polski

Ważna decyzja Komisji Europejskiej. Zamierza zamknąć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 TUE w odniesieniu do Polski

Komisja Europejska zakończyła analizę sytuacji w zakresie praworządności w Polsce w związku z procedurą określoną w art. 7 ust. 1 TUE. Jej zdaniem w Polsce nie istnieje już wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w rozumieniu art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. – Otwieramy nowy rozdział dla Polski – podkreśla Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej. Polska…