Wydawca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wykonawca: Smartlink Sp. z o.o., smartlink.pl

Koordynacja i redakcja: Wydawnictwo Smartlink: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Kamila Leszczyńska, Piotr Miller, Robert Sidorowicz, Anna Szybalska-Idzik Projekt graficzny i skład: Maciej Pachowicz Autorzy tekstów: Alicja Durka, Jerzy Gontarz, Iwona Görke, Dorota Kornacka, Rafał Pleśniak, Agata Rokita, Marek Rokita, Robert Robaszewski i Andrzej Szoszkiewicz Korekta: Agata Rokita Zdjęcia: Alina Bendiuk (s. 80, 82-83), Agnieszka Bielecka (s. 75), Krzysztof Deczyński (s. 74, 76), Jerzy Gontarz (s. 20-23, 52-53), Michał Heller (s. 81), Piotr Katafiasz (s. 61), Mikołaj Kuras (s. 45), Konrad Królikowski (s. 28-31), Arkadiusz Ławrywianiec (s. 50, 56-59, 78, 84-87), Michał Łepecki (s. 46-49, 94-97), Tomasz Marciniak (s. 36, 42-44), Marcin Omelańczuk (s. 24-25, 27), Krzysztof Pęczalski (s. 64, 66, 68-69), Agata Rokita (s. 90), Magdalena Starowieyska (s. 92, 102), Andrzej Skowroński (s. 77), Janusz Tatarkiewicz (s. 60, 62, 88-89, 91, 98-101, 108, 111) Zdjęcia w Kalendarium: Komisja Europejska (3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 18-24), MFiPR (12, 14), PAP (1, 2, 4, 8, 17), Jacek Wajszczak/Reporter (9), z archiwum prywatnego (13) Ponadto w publikacji wykorzystano fotografie z archiwów beneficjentów, z serwisów Adobe Stock, Alamy, Chroma Stock i Freepik Okładka: Jacek Piątek (zdjęcie), Miro Charkot (oprawa graficzna).

Egzemplarz bezpłatny Warszawa 2024

ISBN: 978-83-7610-739-4