Print


DSA www
Aktualności

To lepsza ochrona przed nielegalnymi treściami i towarami. Unijny akt o usługach cyfrowych już obowiązuje

To lepsza ochrona przed nielegalnymi treściami i towarami. Unijny akt o usługach cyfrowych już obowiązuje 17 lutego 2024 r. akt o usługach cyfrowych – przełomowy zbiór przepisów UE, który ma sprawić, że środowisko internetowe stanie się bezpieczniejsze, bardziej sprawiedliwe i…

Prof. Maciej Perkowski
Aktualności|Priorytety 2024

Prof. Maciej Perkowski w TVP Białystok na temat rolniczych protestów w Europie

Prof. Maciej Perkowski wystąpił 9 lutego 2024 r. w TVP Białystok w programie Obiektyw. Dziennikarze zapytali się go co myśli o tym jaka będzie odpowiedź Komisji Europejskiej na największą fale protestów w Europie? Czy są możliwe zmiany w zielonym ładzie,…

miniaturka podcast
Aktualności|Priorytety 2024

UNIA EUROPEJSKA SZANSA czy ZAGROŻENIE | podcast studentów z Prof. Maciejem Perkowskim

UNIA EUROPEJSKA SZANSA czy ZAGROŻENIE | podcast studentów z Prof. Maciejem Perkowskim W podcaście nagranym z Profesorem Maciejem Perkowskim specjalistą z dziedziny prawa międzynarodowego oraz kierownikiem podlaskiego punktu Europe Direct Podlaskie rozmawiali studenci m.in.: o tym, czy warto oddać swój…

program dla gornikow
Aktualności

KE zatwierdziła polski program odpraw dla górników, którzy stracą pracę ze względu na zamykanie elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym

Komisja Europejska zatwierdza polski program pomocy państwa o wartości 300 mln euro, aby złagodzić koszty społeczne związane z zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, polski program…

Warto inwestować w badania naukowe i innowacje w UE! Tak pokazuje końcowa ocena programu „Horyzont 2020”
Aktualności

Warto inwestować w badania naukowe i innowacje w UE! Tak pokazuje końcowa ocena programu „Horyzont 2020”

Warto inwestować w badania naukowe i innowacje w UE! Tak pokazuje końcowa ocena programu „Horyzont 2020” Unijny program „Horyzont 2020″ w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowany od 2014 do 2020 r., dysponujący budżetem w wysokości prawie 80 mld EUR,…

705 miliardów
Aktualności

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej przekroczył 705 MILIARDÓW złotych

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej przekroczył 705 MILIARDÓW złotych Poniższa tabela zawiera informacje nt. transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE wg. stanu na koniec danego miesiąca. Dane prezentowane są metodą kasową – transfery rejestrowane są w momencie wpływu na rachunek bankowy.Transfery…

cyber security
Aktualności

Nowe przepisy zwiększające cyberbezpieczeństwo instytucji UE wchodzą w życie

Nowe przepisy zwiększające cyberbezpieczeństwo instytucji UE wchodzą w życie Nowe rozporządzenie w sprawie cyberbezpieczeństwa (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302841) ustanawiające środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii weszło w życie wczoraj, 7 stycznia 2024 r. W rozporządzeniu ustanawia…

Wyrok Sądu UE w sprawie T-537/22 | Delta Sport Handelskontor/EUIPO – Lego
Aktualności|Wyroki

Wyrok Sądu UE w sprawie T-537/22 | Delta Sport Handelskontor/EUIPO – Lego

Wyrok Sądu UE w sprawie T-537/22 | Delta Sport Handelskontor/EUIPO – Lego Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę niemieckiej firmy Delta Sport Handelskontor o unieważnienie decyzji Europejskiego Urzędu ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO) ws. przyznania wspólnotowego wzoru przemysłowego klocka Lego. Od…

plakat organizatora Olimpiady
Aktualności

Olimipada Gwiezdny Krąg po raz XIX

Już po raz XIX rusza Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych i branżowych.
Olimpiada organizowana jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży przy współpracy z ekspertami Team Europe Direct, Punktami Europe Direct oraz Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Głos regionów Polski Wschodniej na temat sytuacji regionów przygranicznych
Aktualności

Głos regionów Polski Wschodniej na temat sytuacji regionów przygranicznych

Od marca 2014 r. Unia Europejska stopniowo wprowadza sankcje wobec Rosji w odpowiedzi na bezprawną aneksję Krymu, napastniczą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz bezprawną aneksję ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Nałożono także szereg sankcji na Białoruś w odpowiedzi…

Prof. Elżbieta Kużelewska
Aktualności|Priorytety 2024

Prof. Elżbieta Kużelewska: Świadomy wyborca powinien korzystać ze swych praw wyborczych i uczestniczyć we wszystkich wyborach, traktując udział w nich jako obywatelski obowiązek.

Kto nie głosuje, ten nie ma racji? Dziś byśmy powiedzieli: „kto nie głosuje – też głosuje” – mówi politolog i prawnik prof. UwB Elżbieta Kużelewska, prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego.

GUS - Energia w 2022
Aktualności

Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku. Raport Głównego Urzędu Statystycznego przy udziale Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Celem publikacji jest analiza podstawowych informacji o bilansach nośników energii ze źródeł odnawialnych uwzględnionych w krajowym bilansie energetycznym, jak również danych o produkcji energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z tych źródeł. Dane opracowano w odniesieniu do Polski, zbiorczo Unii Europejskiej (UE-27) oraz krajów członkowskich UE.

woj. Podlaskie
Aktualności

Dofinansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

Dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. Politechniki Białostockiej, opracował na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poradnik „Dofinansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii”. Odnawialne Źródło Energii (OZE) można zdefiniować jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego”.

Przepisy, normy, standardy, regulacje, czyli jak prawo wpływa na postrzeganie żywności
Aktualności|Priorytety 2024

Przepisy, normy, standardy, regulacje, czyli jak prawo wpływa na postrzeganie żywności

O bezpieczeństwie żywności w Unii Europejskiej, Kodeksie Żywnościowym, podatku cukrowym, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych oraz o certyfikowanych opakowaniach i regionalnej ofercie wsparcia przedsiębiorców rozmawiali uczestnicy seminarium pt. „Prawne uwarunkowania społecznej percepcji zdrowej żywności”, które zostało zorganizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Zaproszenie na Seminarium „Prawne uwarunkowania społecznej percepcji zdrowej żywności”
Aktualności

Zaproszenie na Seminarium „Prawne uwarunkowania społecznej percepcji zdrowej żywności”

Zdrowa żywność przestała być jedynie narzędziem marketingowym i kaprysem nielicznych, stając się istotnym zagadnieniem, które coraz częściej przyciąga uwagę różnych interesariuszy. Jest to kwestia o kluczowym znaczeniu zarówno dla świadomych konsumentów, dbających o własne zdrowie, jak i przedsiębiorców, pragnących sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty prozdrowotne. Dodatkowo jest to istotny przedmiot zainteresowań organów państwowych, które są zobowiązane do troski o zdrowie publiczne.

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – perspektywa regionalna, krajowa, unijna i międzynarodowa.
Aktualności|Priorytety 2024

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – perspektywa regionalna, krajowa, unijna i międzynarodowa.

6 września 2023 roku na odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – perspektywa regionalna, krajowa, unijna i międzynarodowa. Zorganizowało ją Europe Direct Podlaskie we współpracy z Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Kołem Naukowym „Innowacja”.

wspolnie.eu
Aktualności

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na cykl spotkań online dla społeczności wspolnie.eu dotyczących rekrutacji i pracy w instytucjach UE

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Fundacja Civis Polonus serdecznie zapraszają na cykl spotkań online dla społeczności wspolnie.eu dotyczących rekrutacji i pracy w instytucjach Unii Europejskiej.   W czasie 4 spotkań dowiecie się: – jak przebiega rekrutacja do instytucji Unii Europejskiej, – jak wygląda praca…

Wyrok Sądu (ósma izba) w sprawie T-158/21 Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe v. Komisja Europejska
Wyroki

Wyrok Sądu (ósma izba) w sprawie T-158/21 Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe v. Komisja Europejska

Wyrok Sądu (ósma izba) w sprawie T-158/21 Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe v. Komisja Europejska. Sąd potwierdził komunikat Komisji odmawiający podjęcia działań wnioskowanych w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for…

Skip to content